PSBrno -přerušení tepelného mostu, vláknobeton, stříkaný beton, injektáže proti vodě