PSBrno -přerušení tepelného mostu, vláknobeton, stříkaný beton, injektáže proti vodě

Činnosti

Práce prováděné společnostmi Podzemní stavby Brno s.r.o. a Podzemní stavby Probeton, s.r.o. je možné rozčlenit do následujících skupin:

Podzemní práce prováděné hornickým způsobem – hloubení jam a šachet, ražba tunelů

podzemní práce.jpg

Tyto práce představují hloubení kanalizačních šachet, ražbu kanalizačních přípojek, hloupení šachet za účelem odstranění poruch na kanalizačních stokách, hloubení šachet stavebně-historického průzkumu, provádění předkopů pro vrty tryskové injektáže. (Uvedené práce provádí společnost Podzemní stavby Brno, s.r.o.)

Práce k zajištění stability podzemních prostorů, podzemní sanační práce

podzemní sanační práce.jpg

Tyto práce představují sanace trhlin v betonových konstrukcích, sbíjení stěn tvořených vrty tryskové injektáže, vyplňování volných podzemních prostorů. (Uvedené práce provádí společnost Podzemní stavby Brno, s.r.o.)

Zajištění stability stěn, opěrných zdí technologií stříkaného betonu, zpevňování konstrukcí stříkaným betonem

technologie stříkaného betonu.jpg

Tyto práce představují zajišťování stěn stavebních jam stříkaným betonem, zpevňování cihelného zdiva stříkaným betonem, zpevňování rozrušených betonových konstrukcí stříkaným betonem. (Uvedené práce provádí společnost Podzemní stavby Brno, s.r.o.)

Příprava a provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování

příprava provádění činnosti.jpg

(Uvedené práce provádí společnost Podzemní stavby Brno, s.r.o.)

Stříkané betony

strikane_betony.jpg

Stříkané betony umožňují rychlé nanesení betonu do stěn konstrukce bez bednění. Pomocí stlačeného vzduchu se stříkané betony nanášejí na očištěný podklad tak, aby vytvořily hustou a souvislou vrstvu.
 

 

Prodej výrobků firem Max Frank a Peca

max frank peca egco.jpg

Návrh, technická pomoc a dodávky speciálních výrobků pro monolitické betonové konstrukce. (Uvedené práce provádí společnost Podzemní stavby Probeton, s.r.o.)

 

 

 

 

 

Sanace průsaků vody betonovými konstrukcemi

sanace průsaků vod.jpg

Především u podpovrchových stěn hrozí průsak vody železobetonovými konstrukcemi. Je proto velmi důležité prvotně využít kvalitních stavebních postupů vodotěsným betonem (bílá vana) a současně zajistit hydroizolaci proti průsaku vody. Průsak vody je černou můrou všech majitelů např. podzemních garáží. Voda prosakuje sebemenšími trhlinami či spojovacími spárami. Tyto lze utěsnit chemickou nebo gelovou injektáží.

Průsak vody hrozí i při nevhodném provedení dilatačních spár, resp. její výplní. Při nedokonalém resp. nevhodném výběru výplně dilatační spáry může dojít k porušení výplně a průsak vody např. přes stropní desky do podpěr může následně způsobit korozi v železobetonové konstrukci.

Již při návrhu projektu je nutné zohlednit všechna rizika pro průsak vody. Pokud toto nebylo zohledněno nebo i přesto se potýkáte s problémem průsaku vody, nezbývá, než zajistit nutnou sanaci železobetonové konstrukce povrchovou či hloubkovou hydroizolací např. chemickou či gelovou injektáží, aby průsak vody byl odstraněn.

 

Zastavte průsak vody gelovou injektáží

Zvýšená vlhkost ve stavbě má řadu negativních dopadů na její konstrukci a funkčnost. Objevit se může jak ve stoleté chalupě tak v novostavbě z loňského roku, vždy za ním však stojí nežádoucí průsak vody. Tato voda pochází většinou ze zvýšené zemní vlhkosti nebo hladiny podzemních vod v okolí stavby, významným činitelem je také nedostatečná hydroizolace.

Pokud máte ve svém domě klima nezdravě vlhké, ať už pro váš dům nebo pro vás samotné, máte několik možností, jak se nežádoucímu průsaku vody bránit. Každá možnost má svá pro a proti, vždy je rozhodně nutné zvážit danou situaci a vstupní parametry. Někdy je vhodné využít mechanické metody, jindy je však využít možné není. Taková situace nastává tehdy, pokud by váš dům nemusel dobře zvládnout invazivní zásah do své konstrukce, především pokud se jedná o budovu se starším datem postavení, nebo nedisponuje dostatkem místa pro manipulaci s potřebným materiálem. Je-li toto váš případ, nabízí se šetrné řešení v podobě vytvoření hydroizolační clony pomocí injektáže. Tato metoda mechanickou cestu plnohodnotně nahrazuje a stejně trvale a účinně snižuje nasákavost stavebního materiálu. 

Jaký druh injektáže zvolíte, závisí na řadě faktorů: příčině a stupni vlhkosti, aktuálnímu stavu budovy, na její funkčnosti, ale také typu a charakteru podloží. Hydroizolace injektážními prostředky má v průměru životnost padesát let, dobře promyšlené a správné rozhodnutí je tedy rozhodně na místě. Pokud zvolíte injektáž gelovým materiálem například od německé firmy Max Frank, může se váš dům těšit na moderní materiál s vysokou flexibilitou a reakční rychlostí, naopak s nízkou viskozitou, odolností vůči kyselinám a zásadám, roztokům solí a jiným chemickým činidlům. Hydroizolační clona tvořená gely je také velice šetrná k okolí vaší stavby, je totiž zdravotně zcela nezávadná a ohleduplná k životnímu prostředí. 

 

K tomuto nám dopomáhají výrobky firmy Max Frank. 

(Uvedené práce provádí společnost Podzemní stavby Probeton, s.r.o.)