PSBrno -přerušení tepelného mostu, vláknobeton, stříkaný beton, injektáže proti vodě

Profil firmy

Tradice

Zaměření společnosti Podzemní stavby Brno, s.r.o. navazuje na odbornou činnost jednatele společnosti Ing.Josefa Zajíce, který je držitelem osvědčení Obvodního báňského úřadu jako projektant a vedoucí pracovník pro činnost prováděnou hornickým způsobem. Ve své předešlé praxi se podílel na realizaci řady staveb prováděných hornickým způsobem jako byly například výstavba kolektorové sítě města Brna, výstavba přivaděče surové vody Vír – Koroužné, výstavba kanalizační sítě města Bratislavy, vodní dílo Slezská Harta, výstavba kanalizační sítě města Hradec Králové a jiné. Na toto zaměření staveb navázala po svém vzniku v roce 1997 i společnost Podzemní stavby Brno, s.r.o.

Vznik a činnost společnosti Podzemní stavby Brno, s.r.o.

Společnost Podzemní stavby Brno, s.r.o. vznikla 15.4.1997.

Hlavní oblasti podnikání společnosti jsou:

 • podzemní práce prováděné hornickým způsobem – hloubení jam a šachet, ražba tunelů
 • práce k zajištění stability podzemních prostorů, podzemní sanační práce
 • zajištění stability stěn, opěrných zdí technologií stříkaného betonu
 • příprava a provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování průmyslovým způsobem
 • prodej výrobků Max Frank, Peca a EGCO (do roku 2005 se obchodní činností zabývala společnost Podzemní stavby Brno, s.r.o., od roku 2006 se prodejem výrobků firem Max Frank a Peca zabývá nově založená společnost Podzemní stavby Probeton, s.r.o. ).

Od roku 2005 má společnost Podzemní stavby Brno, s.r.o. zaveden systém managementu jakosti odpovídající požadavkům ČSN EN ISO 9001:2001.

Společnosti Podzemní stavby Brno, s.r.o. a Podzemní stavby Probeton, s.r.o. zabezpečují v širokém rozsahu dodávky stavebních prací v oblasti pozemního a inženýrského stavitelství a poskytují svým zákazníkům rovněž služby v oblasti sanací betonových konstrukcí a prodeje příslušenství do monolitických betonových konstrukcí.

Technické vybavení společností

nákladní vozy:

 • Mercedes Benz Atego 1×
 • Nissan Cabstar 4×
 • VW Transporter 1×
 • Nissan Combi 1×
 • Peugeot Boxer 1×

mobilní kompresory:

 • Atlas Copco XAS 56
 • Atlas Copco XAS 96
 • Atlas Copco XAS 146 2×
 • Atlas Copco XAS 186 2×

stříkané betony:

 • Torkretovací stroje SSB 14 a SSB 24 – provádění stříkaných betonů suchou cestou
 • Torkretovací stroj Meyco Altera – provádění stříkaných betonů mokrou cestou

sanační práce:

 • Injektáží pístové čerpadlo IVS 3×
 • hydraulické trhací zařízení DARDA

Právní postavení společnosti Podzemní stavby Brno

psbrno.jpg

Obchodní jméno: Podzemní stavby Brno, s.r.o. 
Právní forma: Společnost s ručením omezeným 
Sídlo: Brno – Ivanovice, Černá 12, PSČ 621 00 IČO: 25 33 53 41
Jednatelé: Ing.Josef Zajíc, Mgr.Jan Zajíc 
Základní jmění: 200.000,- Kč

Právní postavení společnosti Podzemní stavby Probeton

psprobeton.jpg

Obchodní jméno: Podzemní stavby Probeton, s.r.o.. 
Právní forma: Společnost s ručením omezeným 
Sídlo: Brno – Ivanovice, Černá 12, PSČ 621 00 IČO: 27 66 55 26
Jednatelé: Ing.Josef Zajíc, Mgr.Jan Zajíc                                                           Základní jmění: 200.000,- Kč