PSBrno -přerušení tepelného mostu, vláknobeton, stříkaný beton, injektáže proti vodě

Injektáže

Sanace průsaků vod betonovými konstrukcemi

injektaze.jpg

Uvedené práce provádí společnost Podzemní stavby Probeton, s.r.o.

 

Injektáže proti vodě (gelová a chemická). 

Nežádoucí průsak vody do staveb je způsoben zvýšenou zemní vlhkostí či hladinou podzemních vod spolu s nedostatečnou hydroizolací. Příliš vlhké klima ve stavbách má negativní vliv na konstrukci a vede také k omezení jejich užitných vlastností. Pokud tento problém nelze odstranit mechanickými metodami, doporučujeme vytvořit hydroizolační clonu pomocí injektáže, trvalého a efektivního řešení proti průsaku vody.

Injektáže proti vodě snižují nasákavost stavebního materiálu, používají se též na utěsnění pracovních spár či trhlin, vzniklých nechtěně i záměrně. Jedná se o šetrné metody a pokud jsou odborně provedeny, zcela plnohodnotně nahrazují metody mechanické. Ty jsou v řadě případů těžce proveditelné, ať už z důvodu nedostatku manipulačního prostoru nebo jejich přílišné razantnosti především u starších budov, kdy by mohlo dojít k narušení statiky. Životnost hydroizolace proti průsaku vody injektáží je v průměru 50 let dle použitého injektážního prostředku.

Volba konkrétního typu injektáže závisí např. na příčině a stupni zavlhčení, na stavu a náročnosti stavby, na její funkčnosti či na typu a charakteru podloží. Naše společnost se zaměřuje na chemickou a gelovou injektáž. Chemická injektáž řeší dodatečnou horizontální i vertikální hydroizolaci proti průsaku vody vzlínající vlhkostí a tlakovou vodou. Její aplikace je rychlá a bez narušení funkčnosti či možnosti využívání stavby stejně jako bez ohrožení její statiky.

Metoda hydroizolační gelové injektáže využívá moderní materiály, které jsou velmi flexibilní, disponují nízkou viskozitou a naopak vysokou reakční rychlostí, jsou odolné vůči kyselinám i zásadám, roztokům solí a dalším chemickým činidlům. Vzhledem k bezprostřednímu kontaktu se zeminou a vodou jsou zdravotně nezávadné a ohleduplné k životnímu prostředí.

 

Součástí našeho sortimentu pro sanaci železobetonových staveb je řada speciálních produktů od německé firmy Max Frank. Jedná se zejména o injektážní hadičkové systémy Intec®, injektážní pryskyřici Intec® a řadu speciálních pryskyřic Intectin, které mají široké uplatnění při řešení problematiky průsaku vody.

Sanační systémy Frank, profesionální technologie na injektáži zdiva

Německý výrobce injektážních technologií Max Frank se na trhu se speciálními výrobky pro izolaci železobetonových konstrukcí pohybuje více jak 20 let. Za tu dobu se injektážní hadičkové systémy Frank díky bezpečné, jednoduché a rychlé instalaci staly oblíbeným prostředkem pro gelovou injektáž zdiva velkých staveb.

Injektážní hadičky jsou určeny k utěsnění pracovních spár v betonových konstrukcích. Jedná se o jednostěnné provedení na bázi PVC s kónickými drážkami, které se lehce sbíhají. Malý vnitřní průměr je důležitý pro nízkou spotřebu injektážních materiálů Intec®.

Hustě pletená, jemná tkanina zabraňuje průniku nežádoucích částic do injektážních otvorů během použití. Další vrstva z umělohmotného materiálu chrání jemnější tkaninu proti mechanickému poškození při manipulaci s hadičkou.

Díky vynikající ohebnosti se protlačovací hadička při injektáži zdiva snadno přizpůsobí rozličným tvarům otvorů a spár. Hadička je osazena tlakovou koncovkou, která umožňuje opakované použití, čímž docílíte značné finanční úspory.

Nesporným kladem systémů Max Frank je široké příslušenství programu Intec®. Výběr zahrnuje základní řadu Intec® Standard i vyšší třídu Premium, Cem N, Combi i speciální injektážní materiály.

Pokud chcete provést chemickou injektáž zdiva opravdu dokonale, momentálně na trhu nenajdete technologicky propacovanější izolační systém.