PSBrno -přerušení tepelného mostu, vláknobeton, stříkaný beton, injektáže proti vodě

Stříkané betony

Stříkané betonyTechnologie stříkaných betonů umožňuje rychlé nanášení betonu do stěn konstrukcí bez bednění. Stříkané betony se pomocí stlačeného vzduchu ukládají na předem očištěný podklad tak, že vytvoří hustou souvislou vrstvu.

Stříkané betony mohou obsahovat příměsi jako ocelová vlákna. Příměsi zlepšují některé vlastnosti stříkaných betonů (pevnost, hutnost,…).

Existují dva základní způsoby jak aplikovat stříkané betony. Mokrý a suchý způsob nástřiku. Při mokrém nástřiku se suchá betonová směs mísí s vodou před umístěním do čerpadla. Při suchém způsobu se voda míchá s betonovou směsí až před koncovou tryskou.