PSBrno -přerušení tepelného mostu, vláknobeton, stříkaný beton, injektáže proti vodě

Pokrok jménem vláknobeton

Vláknobeton

Obecně o betonu

Beton jako základní a nenahraditelná stavební hmota je lidstvu známa již několik tisíciletí. Nejen staří Řekové, ale již staří Egypťané znali recept na výrobu betonu a využívali jej při své stavební činnosti. Je to materiál mnoha tváří, lze mu propůjčit nekonečně mnoho tvarů a podob, má nepřeberné možnosti využití.

Zvýšení pevnosti betonu pomocí vláken 

Tak jako v celém stavebnictví, i v případě betonu dochází v posledních letech ke znatelnému technologickému pokroku. Z betonu se stává progresivní, inovativní materiál. Samotný beton, tak jak jej známe desítky a stovky let, disponuje poměrně vysokou pevností v tlaku, ale pouze nízkou pevností v tahu. Proto byl vyvinut beton s rozptýlenou výztuží, který nazýváme vláknobeton.

Rozptýlená výztuž 

Název vláknobeton zahrnuje poměrně širokou a různorodou skupinu kompozitních materiálů, které obsahují náhodně rozptýlená vlákna. Egypťané používali k vyztužení slámu či peří, dnes mohou být tato vlákna z různých materiálů. Nejčastěji se jedná o ocelová, skleněná, syntetická či uhlíková vlákna nebo vlákna přírodního původu.

Uplatnění vláknobetonu 

Využití vláknobetonu je široké, nejčastěji jej najdeme v průmyslových podlahách, letištních a parkovacích plochách či základových deskách. Jeho využití je však spolu s jeho zdokonalováním stále širší, zvlášť vhodný je vláknobeton v oblasti pozemních staveb a komunikací, při výrobě prefabrikovaných dílců jako kanalizačních rour, mostních říms či segmentů tunelového ostění. Pro tuto oblast je vláknobeton přínosný zejména svou trvanlivostí a celkovou životností, a též z finančního hlediska, kdy dokáže významně snížit náklady spojené se stavbou.

Zvýšení odolnosti 

Vláknobeton je oproti běžnému betonu houževnatý, odolný vůči tahovému napětí a negativním účinkům objemových změn, mohou také zvýšit odolnost betonu vůči mrazu nebo v případě požáru. Při kombinaci s běžnou ocelovou výztuží dochází k výrazným přínosům, využitelným zejména u složitých konstrukčních detailů, kdy je provedení běžné výztuže velmi náročné.